Aktuální informace

Pokračování výuky všech oborů distanční formou.

Na základě usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) se
na celém území České republiky u základních uměleckých škol 
zakazuje osobní přítomnost žáků.
Školy povinně přešly na distanční vzdělávání. Není umožněna ani individuální výuka.