Distanční výuka

Na základě "Nařízení mimořádného opatření" Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020 s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin, nařizuje omezení provozu Základních uměleckých škol, a to v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání.

Výuka ZUŠ Boskovice tedy přejde plynule na DISTANČNÍ VÝUKU dle domluveného rozvrhu hodin. 

Pedagogové se obratem spojí se svými žáky a jejich zákonnými zástupci k domluvě výuky a jejich technických možností.

Děkujeme za pochopení.