Individuální výuka (1+1)

Individuální výuka Hudebního oboru od pondělí 12. 10. 2020 umožněna!

Výuka tanečního, výtvarného, literárně-dramatického oboru a skupinová výuka hudebního oboru (instrumentální, sborové praktikum, orchestr, dechová hudba, sbor, PHV/HN apod.) budou i nadále vyučovány distanční výukou.