Nové vedení ZUŠ Boskovice

01. 12. 2020

Pan Petr Prosser, DiS., se od 1.12.2020 ujímá vedení Základní umělecké školy Boskovice, příspěvkové organizace.