Provoz školy od 7. prosince 2020

03. 12. 2020

Výuka žáků základních uměleckých škol je omezena takto:

  • Je umožněna prezenční výuka do max. 10 žáků.
  • Tam, kde nelze postupovat podle předešlého bodu (vzdělávání ve větší skupině), probíhá nadále distanční způsob vzdělávání.
  • Je možné konat individuální konzultace.
  • Prezenční a distanční výuka, bude v týdenní rotaci.

Způsob organizace výuky bude zasílat vyučující pedagog e-mailem.

Pohyb ve veřejných prostorách pouze s ochranou horních cest dýchacích - rouška, respirátor atd.

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

 

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa pedagoga, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Vstup do budovy je nadále možný pouze pro žáky a zaměstnance školy.