Provoz školy od středy 25. listopadu 2020

 

  • individuální prezenční výuka umožněna (jeden pedagogický pracovník a jeden žák) 
  • distanční výuka dále pokračuje s možností individuálních konzultací (o organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy)

 

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.