Virtuální galerie tvorby žáků výtvarného oboru pod vedením Magdalény Chumchalové

Virtuální galerie tvorby žáků výtvarného oboru pod vedením Magdalény Chumchalové
25. 06. 2020

Vážení rodiče,

ke konci školního roku Vám nabízíme i výtvarné práce žáků paní učitelky MgA. Magdalény Chumchalové Ph.D.

Virtuální galerii najdete v Portfoliu.

https://zusboskovice.cz/portfolio/virtualni-tvorba-zaku-magdaleny-chumchalove-v-zus-boskovice