VÝSLEDKY DOPLŇOVACÍCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK DO VŠECH OBORŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022

Výsledky doplňovacího přijímacího řízení do všech oborů najdete pod svým variabilním symbolem v sekci INFORMACE/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ/VÝSLEDKY.