VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO VŠECH OBORŮ PRO ŠK.ROK 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení do všech oborů najdete pod svým variabilním symbolem v sekci INFORMACE/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ/VÝSLEDKY.

V nejbližších dnech budou na vámi uvedené mailové adresy zaslány podrobnější informace.

Ti kteří nebyli z kapacitních důvodů u přijímacího řízení přijati, budou vedeni jako náhradníci a v případě uvolnění místa, budou naší školou kontaktováni.

Přijatým žákům gratulujeme a těšíme se na vás! :)