Změna ve vedení školy.

Změna ve vedení školy.
04. 09. 2019

Změna ve vedení školy.

Neboť na vlastní žádost ukončil funkci zástupce ředitelky pan Jiří Gužík, který bude nadále ve škole působit jak pedagog,

byla od 2. 9. statutární zástupkyní jmenována paní Hana Kolářová, která zastávala funkci asistentky ředitelky a jako druhého do vedení školy jmenovala paní ředitelka pana učitele Petra Palase.

Přejeme mnoho pracovních úspěchů celému týmu vedení školy.