Andrášiová Milada

Obor: 
Hudební
Housle, viola

Absolventka  Konzervatoře v Brně-obor viola. Pedagogická činnost na ZUŠ 33 let. Aktivní činnost v Komorním orchestru m. Blanska a kom. orchestru Musica Nova.