Jindra Zdeněk

Hudební
Klarinet, hoboj

Jindra Zdeněk

S hudbou na klarinet  začal v Bystřici nad Pernštejnem u p. uč. J. Pavlíčka.
V roce 1978  úspěšně absolvoval brněnskou konzervatoř u prof. A. Doležala.
Následně  působil 2 roky u Posádkové hudby Olomouc.
Od 80.let  jako učitel zastával i funkci ředitele v ZUŠ ve Svitávce a v Boskovicích až do roku 2012. 
Pod jehovedením žáci dosahovali úspěchů nejen ve školních soutěžích, ale i v soutěžích krajských. Největším úspěchem, byla účast žáků v několika ústředních kolech, jak v sólových, tak i komorních hrách.
V současné době působí na ZUŠ v Boskovicích jako pedagog.

Rozvrh hodin

Den Od Do
Úterý 14:10 16:35
Středa 09:00 15:25
Čtvrtek 09:30 14:55