Korčák Radek

Hudební
Zpěv, housle

Korčák Radek

Hře na housle se začal věnovat ve věku čtyř let ve třídě p. uč. Ladislava Doliny. Dále pak sudoval na 
Konzervatoři Brno ve třídě prof. Rudolfa Šťastného a MgA. Jiřího Besperáta. V současné době studuje 
magisterské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v oboru zpěv pod vedením 
doc. Mgr. Vladimíra Richtera. Ve školním roce 2014/15 studoval zpěv na Conservatorio di Musica 
Lorenzo Perosi Campobasso v Itálii ve třídě Aldy Caiello. Dále se zúčastnil kratších studijních pobytů 
v Maďarsku (Szeged) a Německu (Würzburg).

Zajímá se a aktivně provozuje klasickou a rockovou hudbu, hru na klavír a kytaru. Svou pedagogickou 
činnost započal roku 2011 a na Základní umělecké škole v Boskovicích působí od roku 2015.