Korčák Radek

Obor: 
Hudební
Zpěv, housle

Hře na housle se začal věnovat ve věku čtyř let ve třídě p. uč. Ladislava Doliny. Dále pak sudoval na 
Konzervatoři Brno ve třídě prof. Rudolfa Šťastného a MgA. Jiřího Besperáta. V současné době studuje 
magisterské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v oboru zpěv pod vedením 
doc. Mgr. Vladimíra Richtera. Ve školním roce 2014/15 studoval zpěv na Conservatorio di Musica 
Lorenzo Perosi Campobasso v Itálii ve třídě Aldy Caiello. Dále se zúčastnil kratších studijních pobytů 
v Maďarsku (Szeged) a Německu (Würzburg).

Zajímá se a aktivně provozuje klasickou a rockovou hudbu, hru na klavír a kytaru. Svou pedagogickou 
činnost započal roku 2011 a na Základní umělecké škole v Boskovicích působí od roku 2015.