Křivánková (Reichová) Kateřina v současné době MD

Obor: 
Hudební
Zpěv

Studuje klasický zpěv na Konzervatoři v Brně ve třídě profesorky Mgr. Jürgens (5. ročník). Účastnila se mezinárodní soutěže ansámblů Stonavská Barborka 2014, kde s duem získali
2. místo (1. nebylo uděleno). Krom vystoupení v Brně, Blansku a okolí vystupuje pravidelně ve Vídni.
Aktivně působí v blanenském divadle Kolárka (herecky, hudebně, režijně), pravidelně pořádá koncerty (vlastní tvorba, klasická hudba, J. Bulis – divadlo U Stolu, Z. Navarová, H. Hegerová,..)
Zajímá se o místní lidovou tvorbu (Autorská zpěvohra Byla cesta ušlapaná, spoluúčast na projektu Blansko a okolí ve folklórních písních) a o muzikoterapii.