Reichová Ivana

Obor: 
Hudební
Hoboj, klávesy

Nar. 4.4.1961 v Přerově 

1976-80 Konzervatoř v Kroměříži obor hra na hoboj 

1980-84 JAMU Brno obor hra na hoboj 

1984-87 Státní divadlo v Ostravě 1., 2.hoboj, anglický roh v operním orchestru 

1987 LŠU Mariánské hory Ostrava učitel hry na zob. flétnu 

1987-1991 Národní divadlo v Brně 1.hoboj v operním orchestru 

1987-90 LŠU Jar.Kvapila v Brně učitel hry na hoboj 

1991 Konzervatoř v Brně profesor hlavní obor hra na hoboj

1991-2016 Filharmonie Brno 1.hoboj v symfonickém orchestru 

1999-2000 LŠU Došlíkova, Brno učitel hry na zob. flétnu 

2016-2018 Filharmonie Brno pomocný pracovník v archívu 

2015-2018 Salesko, Kotlanova, Brno-Líšeň lektor hry na zob. flétnu, keyboard, kytaru.