2. absolventský koncert žáků naší školy

29. 5. 2023

29. května 2023 se v sále naší školy uskutečnil druhý absolventský koncert žáků naší školy, kteří ukončovali studium na nástroj v I. (po 7 letech studia) nebo ve II. (7 + 4 roky studia) stupni vzdělávání v nástroji, který si před několika lety zvolily.

Foto: Josef Žemla