6. Žákovský koncert online

2. 5. 2021

6.Žákovský koncert školního roku 2020/2021vznikl v době coronavirových opatřední, v době, kdy žáci nemohli chodit do školy, ale byli vyučování distančně přes počítače.

I v této nelehké době ale učitelé, ani žáci nezaháleli a tak vznikl z nahrávek tento krásný koncert.