Práce paní učitelky Heleny Kocůrkové

12. 1. 2021

Někteří z našich kolegů vytváří doma i svoje vlastní videa, do kterých se nebojí zapojit členy své rodiny.

Přidáváme odkazy na dvě skladby, které spolu se svojí rodinou natočila paní učitelka Helena Kocůrková.

Věříme, že Vás v této nelehké době potěší skladby Želejka a Vzhůru bratři milí - z pohádky Anděl Páně 2