Příprava na učitelský koncert

8. 5. 2021

Pan Josef Žemla přistihl se svým fotoaparátem v sále naší školy pány učitele dechových nástrojů a pana učitele bicích nástrojů, jak se pilně připravují na UČITELSKÝ KONCERT online.