Přihláška

Přihlášku ke studiu najdete na následujícím odkazu:

iZUŠ | Přihláška do ZUŠ (izus.cz)

Do přípravného studia I. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 5 let.
Do 1. ročníku základního studia I. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 7 let.
Do 1. ročníku základního studia II. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 14 let.
 

Více informací naleznete v ŠVP ZUŠ Boskovice a ve Školním řádu, dokumenty jsou k nahlédnutí na http://zusboskovice.cz/dokumenty-ke-stazeni.