Projekt Šablony

 

Projekt Šablony II v ZUŠ Boskovice

V roce 2018/2019 vstoupila ZUŠ Boskovice do dvouletého projektu financovaného EU a MŠMT.

Cílem projektu je podpora v oblastech osobnostně profesního rozvoje pedagogů, společného vzdělávání žáků, aktivity rozvíjející digitální kompetenci pedagogů, spolupráce s rodiči a veřejností.

V rámci projektu se uskuteční tyto aktivity:

1) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ (v oblasti cizích jazyků, ICT,  osobnostně sociálního rozvoje, kulturního povědomí a vyjádření)

2) Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ

3) Projektové dny ve škole

4) Projektové dny mimo školu

5) Komunitně osvětová setkávání

Celý projekt je financován Evropskou unií (Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

 

ZUŠ Boskovice šablony II.