Flétnový soubor Černovice

Flétnový soubor Černovice

Flétnový soubor byl založen v roce 2016 v Černovicích pod vedením p. uč. J. Sekaniny. Soubor má v současné době 11 dětí. Stylově se nijak nevymezuje. Repertoár tvoří skladby Renesance, Baroka, České a moravské lidové písně, Evergreeny. Soubor vystupuje na besídkách, koncertech a jiných společenských akcích pořádaných ZUŠ v Boskovicích a obcí Černovice.

Folklórně lidový soubor

Folklórně lidový soubor byl založen v roce 2017 a vede ho také p. uč. Josef Sekanina. Soubor navštěvují žáci převážně z obce Černovic a okolí. Impulzem pro vznik souboru bylo navázat na hudební tradici obce, která sahá až do roku 1885, kdy vzniká kapela pana Františka Ostrého. Obec Černovice je již jedna z mála vesnic, kde se ještě v dnešní době udržují staré zvyky a slavnosti, jako jsou hody, ostatky, pouť a další. Proto je nedílnou součástí kulturní činnosti obce také hudba.

15. 5. 2019