Flétnový soubor Černovice

Flétnový soubor na Základní škole v Černovicích vznikl v roce 2016 pod vedením p. uč. Josefa Sekaniny.
Soubor je otevřený nejen žákům z obce Černovice, ale pravidelně také dojíždí děti i z okolních vesnic.
Využíváme celou škálu zobcových fléten a to flétny: sopránové, altové, tenorové i basové.

Repertoár tvoří zejména skladby z období renesance a baroka, renesanční tance, vánoční písně a koledy, české a moravské lidové písně a moderní skladbičky upravené s ohledem na sladění různé technické vyspělosti žáků.

Soubor vystupuje na besídkách, koncertech a jiných společenských akcích pořádaných ZUŠ Boskovice a obcí Černovice.