Omluvenky

Omlouvat nepřítomnost svého dítěte primárně provádějte přes elektronickou žákovskou knížku. Ve vyjímečných situacích můžete provést omluvenku  mailem učiteli  - jméno učitele@zusboskovice.cz. ( například francova@zusboskovice.cz )