Cimbálová muzika školy

Od školního roku 2019/20 působí na naší škole cimbálová muzika pod vedením učitele Jiřího Gužíka. Ten se snaží na kapelu přenést zkušenosti z působení v mnoha folklorních tělesech (mimo jiné Vojenském uměleckém souboru Ondráš). Členové získávají povědomí o významu lidové hudby, učí se rozlišit charaktery jednotlivých folklorních regionů, různé styly akordických doprovodů a typické rysy lidových písní a tanců.

Za první rok své existence kapela vystoupila v rámci Mikulášského koncertu, jež se uskutečnil v prosinci 2019 v boskovické Sokolovně.

V září 2020 došlo ke generační obměně a významnému omlazení kapely. Novou krev představují primáška Tereza Těžká, kontrabasista Jonáš Oujeský, cimbalista Adam Paulík a sourozenci Gužíkovi (flétna, akordeon).