29. 01.

Jednodenní pololetní prázdniny

22. 02.
Do 28. 02.

Jarní prázdniny

01. 04.

Velikonoční prázdniny

02. 04.

Velký pátek

05. 04.

Velikonoční pondělí

01. 05.

Svátek práce

08. 05.

Den vítězství

01. 07.
Do 31. 08.

Hlavní prázdniny

05. 07.

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

06. 07.

Den upálení mistra Jana Husa