O škole

ZUŠ v Boskovicích byla založena jako Městská hudební škola v roce 1945, tehdy ještě na Smetanově ulici, kde je dnes léčebna dětských pohybových poruch. Do současné budovy na náměstí 9. května, se škola přesunula v roce 1960.

Dnes má škola kromě hlavní budovy v Boskovicích ještě pobočky v Lysicích na ZŠ, v Kunštátě na ZŠ, v Černovicích na ZŠ a ve Svitávce na ZŠ.

Maximální počet žáků je 749 a jsou vzděláváni ve čtyřech oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

Pedagogický sbor čítá téměř čtyřicet odborníků na jednotlivé obory, škola zaměstnává také pět provozních zaměstnanců - ekonomku, asistentku ředitelky, školníka a dvě uklízečky.

Pověřencem GDPR je 

Obchodní korporace LAWYA data protection, s.r.o. 

IČO: 07084498

se sídlemBřezinova 746/29, 616 00 Brno

C 106079 vedená u Krajského soudu v Brně

zastoupená jednatelem JUDr. Michalem Šilhánkem

Osobou pověřenou k výkonu funkce je v rámci společnosti Mgr. Jakub Hanák.

Tel.: 770 606 081

E-mail: poverenec@lawya.cz