Flétnové soubory

Flétnové soubory pracují na ZUŠ Boskovice pod vedením paní učitelky  L.Koryčánkové.

Soubor zobcových fléten mladších žáků pracuje ve školním roce 2020/2021 v tomto složení :

  1. hlas - sopránová zobcová flétna   -    J. Bradáč
  2. hlas - altová zobcová flétna          -    B. Kolářová, T. Trojanová
  3. hlas - tenorová zobcová flétna      -    J. Grénar, P. Trnečka
  4. hlas - basová zobcová flétna         -    G. Švecová
     

Veřejné aktivity souboru: Vánoční koncert školy, Vánoční Jarmark a třídní koncerty s repertoárem koled.

Snažíme se zlepšovat v základních dovednostech souborové hry, abychom mohli hrát i nadále na akcích školy.

 

Soubor starších žákyň působí ve složení:

  1. hlas - M. Plášková
  2. hlas -  K. Trojanová
  3. hlas -  E. Aubrechtová
  4. hlas -  N. Horáková 

Všichni členové hrají na příčné flétny. Ovládají také různé typy zobcových fléten.

Bohatý kulturní život v Boskovicích dává příležitost často vystupovat na koncertech, vernisážích a charitativních akcích jak v místě, tak i v širším okolí.

Často využíváme dovedností žáků klavírního oddělení k doprovodu.

Repertoár souboru je velice rozmanitý, pohybuje se napříč styly – od renesance, přes baroko, klasicismus, romantismus až po současnost.

V roce  2014 zaujal posluchače na 10. bienále flétnových souborů v Boskovicích, které bylo součástí Národního festivalu neprofesionálních komorních těles ČR.

 

Soubor zobcových fléten

ZUŠ Boskovice je komorní seskupení žáků hry na zobcovou flétnu. Existuje pod vedením L. Koryčánkové bez přestávky více, jak 30 let. Hráči postupně obměňují flétny od sopránové, přes altovou a tenorovou až po basovou flétnu. Rozhodující je velikost dětské ruky.

Základem repertoáru je barokní vícehlasá hudba, ale nevyhýbáme se ani současné tvorbě; melodiím z filmů, večerníčků, muzikálů atd.

Soubor se pravidelně účastní soutěží ZUŠ v komorní hře a získává ocenění  v krajských kolech.

Jeho bývalí členové se věnují dalšímu studiu zobcové či příčné flétny na vyšších typech hudebních škol.