Přihláška/Odhláška

Jak se přihlásit do naší školy

Přihlášku ke studiu najdete na následujícím odkazu:

iZUŠ | Přihláška do ZUŠ (izus.cz)

Do přípravného studia I. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 5 let.
Do 1. ročníku základního studia I. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 7 let.
Do 1. ročníku základního studia II. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 14 let.
 

Více informací naleznete v ŠVP ZUŠ Boskovice a ve Školním řádu, dokumenty jsou k nahlédnutí ZDE

Jak se odhlásit

Odhlášku ze studia na naší škole lze podat POUZE v pololetí, nebo na konci školního roku. 

Po vytisknutí a vyplnění dokumentu je potřeba jej předat třídnímu učiteli, v kanceláři, odeslat poštou a nebo oskenovaný zaslat na mailovou adresu pana zástupce Jiřího Gužíka - guzik@zusboskovice.cz

Odhlášku ke stažení najdete v příloze.