Dechový orchestr

Dechový orchestr

V letošním školním roce 2018/2019 hraje v dechovém orchestru 22 hráčů (7 klarinetů, 8 trumpet, 2 baskřídlovky, 1 lesní roh, 1 tuba, 3 bicisté.)

Zaměřili jsme se převážně na vyrovnanost jednotlivých sekcích, rytmickou souhru, ladění, dynamiku, frázování a tónový rozsah.

V repertoáru pokračujeme v nácviku nových pochodů, polek a valčíků a nově jsme zařadili i skladby tanečního charakteru.

Cílem mé práce je zvyšovat všestrannou technickou a nátiskovou úroveň žáků, zvlášť rozvíjet výrazové složky hry, muzikálnost a osobitost projevu, aby byli schopni uplatnit se v amatérských orchestrech, komorních souborech, nebo se jinak účastnit kulturního života.

Vystupujeme na akcích školy např. (slavnostní koncert k 100. Výročí založení ČSR, Vánoční jarmark, ZUŠ OPEN, Den hudby, aj.)

8. 4. 2019