Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor

Posláním LDO na naší škole je rozvoj osobnosti jako celku, včasné podchycení talentů a jejich příprava na školy s uměleckým zaměřením, ale také na školy filosofické, pedagogické a jiné, kde mohou žáci nabyté dovednosti využít – například schopnost lépe komunikovat jistě přijde vhod nejen na právech nebo při studiu psychologie.

Součástí dramatické výchovy je příprava představení podle věku dětí, výuka přednesu nebo příprava starších dětí na školy s uměleckým zaměřením.

Při výuce je využívána využívá atraktivní metoda improvizace.

Dramatická výchova není určena pouze dětem talentovaným – má pomoci i těm, které mají určité problémy v komunikaci, sociálním zařazení a podobně.

Tento obor je zkrátka určen všem.

 

V letošním školním roce (2017/2018) na škole pracují 4 skupiny.

1. skupina jsou děti ve věku 6-7 roků

2. skupina jsou děti ve věku 8-10 roků

3. skupina děti ve věku 11-13 roků

4. skupina děti ve věku 14-16roků

Dále pracuje skupina Přednesu, ve které s žáky chystáme průvodní slova nejen na koncerty školní, ale i mimoškolní a veřejné. Dále se zabýváme přípravou přednesu básní, rozbory a divadelním zpracováním monologů, popřípadě rozborem charakteru postav z představení, na kterých pracujeme v rámci skupiny. Náplň tohoto předmětu se variabilně mění podle potřeb školy, ale i potřeb žáků.

Mezi velké úspěchy patří účast dvou žákyň na Národní přehlídce v přednesu (soutěž vypsaná pro ZUŠ MŠMT) na poslední soutěži v přednesu v Uherském Hradišti ve školním roce 2014/2015 a účast na krajské přehlídce žáků s představením Fimfárum v Brně, kterou jsme jako škola také pořádali – školní rok 2015/2016.

Žáci LDO jsou mimo přípravu na svoje závěrečné vystoupení zapojování každoročně do příprav vystoupení na Jarmarku města Boskovice, na Vánočním koncertě školy, ale také na akci ,která je každoročně pořádána na ZUŠ Boskovice pro MŠ a I. stupeň ZŠ.
 

Mezi naše úspěšné absolventy, kteří se této profesi věnují i profesionálně, jsou  Pavel Ondruch (herec a režisér), Jan Fanta (muzikálový herec) Kristýna Štarhová (herečka).

Organizace a obsah výuky se řídí ŠVP, učebními plány a platnými učebními osnovami.

 

 

14. 2. 2018