Literárně dramatický obor

Posláním LDO na naší škole je rozvoj osobnosti jako celku, včasné podchycení talentů a jejich příprava na školy s uměleckým zaměřením, ale také na školy filosofické, pedagogické a jiné, kde mohou žáci nabyté dovednosti využít – například schopnost lépe komunikovat jistě přijde vhod nejen na právech nebo při studiu psychologie.

Součástí dramatické výchovy je příprava představení podle věku dětí, výuka přednesu nebo příprava starších dětí na školy s uměleckým zaměřením.

Při výuce je využívána  atraktivní metoda improvizace.

Dramatická výchova není určena pouze dětem talentovaným – má pomoci i těm, které mají určité problémy v komunikaci, sociálním zařazení a podobně.

Tento obor je zkrátka určen všem.

Bohužel současná výuka je poznamenána pandeminí COVID 19 a tak jsme nuceni zapojovat se i do distanční výuky. Žáci se se svojí pedagožkou setkávají na platformách, kde probíhají videohodiny.
Zdá se, že i tato forma výuky, ač není jednoduchá, nabízí a otvírá žákům nové pohledy a nám pedagogům nové výzvy. Vznikají krátká videa, která děti tvoří samy na základě zadaných témát, námětů, která jsou následně zpracována.

V letošním školním roce (2020/2021) na škole pracují 3 skupiny žáků.

Dále pracují 4 skupiny přednesu, který je nedílnou součástí výuky. V přednesu s žáky běžně chystáme průvodní slova nejen na koncerty školní, ale i mimoškolní a veřejné. Toto se teď ale v době koronakrize neděje.
Zabýváme se tedy  přípravou přednesu básní, rozbory a divadelním zpracováním monologů,popřípadě rozborem charakteru postav z představení, na kterých pracujeme v rámci skupiny. Náplň tohoto předmětu se variabilně mění podle potřeb školy, ale i potřeb žáků.

Mezi velké úspěchy patří účast dvou žákyň na Národní přehlídce v přednesu (soutěž vypsaná pro ZUŠ MŠMT) na poslední soutěži v přednesu v Uherském Hradišti ve školním roce 2014/2015 a účast na krajské přehlídce žáků s představením Fimfárum v Brně, kterou jsme jako škola také pořádali – školní rok 2015/2016.

Od roku 2016 bohužel žádná soutěž neproběhla. Jako krajská metodička ale vím, že se hledají možnosti, jak uspořádat alespoň virtuální soutěž.

Při běžné situaci  jsou žáci mimo přípravu na svoje závěrečné vystoupení zapojováni každoročně do příprav vystoupení na Jarmarku města Boskovice, na Vánočním koncertě školy, ale také na akci ,která je každoročně pořádána na ZUŠ Boskovice pro MŠ a I. stupeň ZŠ.
 

Mezi naše úspěšné absolventy, kteří se této profesi věnují i profesionálně, jsou  Pavel Ondruch (herec a režisér), Jan Fanta (muzikálový herec) Kristýna Štarhová (herečka).

 

Organizace a obsah výuky se řídí ŠVP, učebními plány a platnými učebními osnovami.

 

MgA.Michaela Pál

 

 

Učitelé oboru

Literárně - dramatický/ Hudební
/ divadelní improvizace, přednes/ Akordeon/ Kytara