Literárně dramatický obor

Poslání LDO

Posláním LDO na naší škole je rozvoj osobnosti jako celku, včasné podchycení talentů a jejich příprava na školy s uměleckým zaměřením, ale také na školy filosofické, pedagogické a jiné, kde mohou žáci nabyté dovednosti využít – například schopnost lépe komunikovat jistě přijde vhod nejen na právech nebo při studiu psychologie.

Výuka LDO

Součástí dramatické výchovy je příprava představení podle věku dětí, výuka přednesu nebo příprava starších dětí na školy s uměleckým zaměřením.

Při výuce je využívána  atraktivní metoda improvizace.

Dramatická výchova není určena pouze dětem talentovaným – má pomoci i těm, které mají určité problémy v komunikaci, sociálním zařazení a podobně.

Tento obor je zkrátka určen všem.

V letošním školním roce (2023/2024) na škole pracují 4 skupiny žáků, rozdělených podle věku.

Dále pracují 4 skupiny přednesu, který je nedílnou součástí výuky. V přednesu s žáky běžně chystáme průvodní slova nejen na koncerty školní, ale i mimoškolní a veřejné. Zabýváme se tedy  přípravou přednesu básní, rozbory a divadelním zpracováním monologů,popřípadě rozborem charakteru postav z představení, na kterých pracujeme v rámci skupiny. Náplň tohoto předmětu se variabilně mění podle potřeb školy, ale i potřeb žáků.

V letošním školním roce po více jak šesti letech proběhne soutěž vyhlášená MŠMT v literárně-dramatickém oboru - soutěž v sólovém, dramatickém, pantomimickém a loutkářském projevu. 

Žáci  jsou mimo přípravu na svoje závěrečné vystoupení zapojováni každoročně do příprav vystoupení na Jarmarku města Boskovice, průvodního slova na Vánočním koncertě školy, ale také na akci ,která je každoročně pořádána na ZUŠ Boskovice pro MŠ a I. stupeň ZŠ.
 

Úspěchy LDO

Mezi velké úspěchy patří účast dvou žákyň na Národní přehlídce v přednesu (soutěž vypsaná pro ZUŠ MŠMT) na poslední soutěži v přednesu v Uherském Hradišti ve školním roce 2014/2015 a účast na krajské přehlídce žáků s představením Fimfárum v Brně, kterou jsme jako škola také pořádali – školní rok 2015/2016.
V loňském školním roce 2022/2023 se naše škola stala pořadatelem MŠMT vyhlášené soutěžní přehlídky v literárně dramatickém oboru - kolektivní přednes. Z této soutěže si skupina Boskodrama (děti ve věku 9-11 roků) odnesli za autorské představení s původním názvem Letní dovolená - krásné stříbrné pásmo ve své kategorii.

Mezi naše úspěšné absolventy, kteří se této profesi věnují i profesionálně, jsou  Pavel Ondruch (herec a režisér), Jan Fanta (muzikálový herec) Kristýna Štarhová (herečka), Apolena Oujeská (studentka Ostravské konzervatoře na hudebně - dramatickém oboru, Tomáš Soldán (režisér Českého rozhlasu).

Organizace a obsah výuky se řídí platným ŠVP.

 

Vyučující

Více informací o vyučující se objeví po kliknutí na její jméno.

MgA.Bc.Michaela Pál

 

 

Učitelé oboru

Literárně - dramatický/ Hudební
/ divadelní improvizace, přednes/ Akordeon/ Kytara