Bušina Zdeněk

Obor: 
Hudební
Kytara

Gymnázium Boskovice, Konzervatoř Brno obor trombon u prof. Pavla Göpferta a prof. Ivana Bojanovského.

Působil jako člen orchestru Janáčkova divadla v Brně a občasný člen tanečního rozhlasového orchestru Brno. Poté zahraniční angažmá v různých hudebních seskupeních.

Vyučoval na  ZUŠ Letovice obory žesťové nástroje, kytara, orchestr.

Stále aktivně činný v různých hudebních tělesech jako hudebník (kytara, trombon, baryton, zpěv) a zvukový designer.