Chumchalová Magdalena

Obor: 
Výtvarný
Výtvarné

Mgr.A. Magdalena Chumchalová, Ph.D. se narodila ve Valašském Meziříčí. Po studiu na Gymnáziu Františka Palackého nastoupila do ateliéru ilustrace a grafiky u prof. Jiřího Šalamouna na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V rámci studia absolvovala dva semestry v ateliéru fotografie u doc. Pavla Štechy a semestr v ateliéru písma a typografie u prof. Jana Solpery.
Dvakrát získala čtyřměsíční stipendium Italského velvyslanectví v Praze ke studiu výtvarného umění v Sieně, Římě a v Padově. Zúčastnila se Letní výtvarné akademie v Salzburku a litografického kurzu v Großpösně u Lipska.
Následně pokračovala na VŠUP v Praze postgraduálním studiem grafiky a vizuální komunikace u prof. Šalamouna, během něhož se prakticky i teoreticky zabývala vědeckou kresbou. Doktorandské studium úspěšně ukončila v listopadu r. 2003.
Na Střední škole KNIH v Brně vyučovala po více než 10 let předměty Dějiny knižní kultury, Nakladatelské činnosti, Dějiny umění, Dějiny hudební kultury a Propagace a reklama.
Ilustrovala několik odborných a uměleckých knih ve spolupráci s nakladatelstvími Academia, Vutium nebo Petrov, pro Botanickou zahradu Lékařské fakulty v Brně přes 10 let vytvářela plakáty k výstavám. Téměř 20 let pravidelně kreslí odborné ilustrace k článkům v přírodovědném časopise Živa.
Dosud napsala přes dvě desítky populárně-vědeckých článků z dějin vědecké ilustrace, je autorkou dvou středoškolských učebnic a vydala tři ilustrované knihy vlastních básní (včetně typografického a grafického provedení). 
Její specializací je kresba, malba a grafika,  ovládá však i celou škálu dalších výtvarných technik. Dlouhá léta se věnuje fotografii a jejímu profesionálnímu zpracování v počítači.
Krátce se věnovala také muzejní a galerijní pedagogice zaměřené na programy pro děti (Výtvarné dílny na nádvoří Místodržitelského paláce MG v Brně s tématy bienále grafického designu). Na základě tříletého studia arteterapie na Pedagogické fakultě v Brně, které ukončila prací o vývoji dětského grafického projevu, při výuce propojuje své umělecké vzdělání a zkušenosti se znalostí psychologie dětské kresby.