Francová Gabriela

Obor: 
Hudební
Klavír

BcA. Gabriela Francová, DiS. začala navštěvovat hodiny klavíru na ZUŠ Boskovice v 7 letech. Ve studiu pokračovala na pardubické konzervatoři u profesora M.Hršela a M.Kytlerové.
V roce 2021 ukončila bakalářský obor Klavírní pedagogika na JAMU Brno, kde si dále prohlubuje a doplňuje znalosti a zkušenosti v Metodickém centru Hudební fakulty.

Od roku 1994 pracuje na ZUŠ Boskovice jako učitelka klavíru a korepetitor.