Gužíková Martina

Obor: 
Hudební
Akordeon

V 9 letech začala navštěvovat hodiny akordeonu v ZUŠ Boskovice u paní učitelky Jany Vybíhalové.

Po ukončení střední školy, Gymnázia Boskovice, byla přijata na brněnskou konzervatoř. Obor akordeon studovala ve třídě pana profesora Jana Tesaře. Absolventem Konzervatoře Brno se stala v roce 2007.

V letech 2005 – 2010 současně studovala na FFMU v Brně, obor hudební věda. Během studia se zúčastnila mnoha soutěží.

Od roku 2007 začala pracovat jako pedagog na místní ZUŠ v Boskovicích a Lysicích. Od roku 2011 – 2019 byla na mateřské dovolené.
d února 2020 opět působí na ZUŠ jako pedagog hry na akordeon.