Hábová Lenka

Obor: 
Hudební
Klavír

Lenka Hábová začala navštěvovat hodiny klavíru ve svých dvanácti letech na ZUŠ Boskovice u p. učitelky Věry Samkové, později přešla k p. učitelce Vladimíře Filipi.

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Ve studiu pokračovala na Univerzitě Palackého v Olomouci v bakalářském oboru Učitelství pro MŠ, poté v magisterském oboru Řízení volnočasových aktivit.
V průběhu studia vysoké školy nastoupila na Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci, kde pod vedením MgA. Ivo Meisla studovala hru na klavír.
Tento obor úspěšně ukončila absolutoriem v roce 2022.