Koryčánková Leontina

Obor: 
Hudební
Flétna příčná, zobcová

Po absolvování Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích roku 1977 v oboru flétna a hudebně naukové předměty pro ZUŠ jsem učila čtyři roky na SPgŠ v Boskovicích. Následně jsem začala učit flétnu na LŠU ve Svitávce. Když se tato škola stala pobočkou Boskovic, byla jsem automaticky zařazena mezi pedagogy ZUŠ Boskovice, kde pracuji dodnes. Je to tedy již více jak 30 roků na stejném pracovišti.
 Byla jsem spolu s pí M.Svobodovou zakladatelkou Boskovické dřevěné píšťalky, což byl kurz hraní na zobc. flétnu pro děti od 5 do 12 let s přítomností rodičů. Pod SKP Boskovice jsem jej vedla 20 roků.
 Působila jsem také jako flétnistka ve folklorním souboru Velen a Orchestrálním sdružení Boskovic pod vedením pana Fr.Hlaváčka.
  Od roku 1998 do současnosti působím jako sbormistr Svatojánského chrámového  pěveckého  smíšeného sboru ve Svitávce.
  Za dobu mého vyučování flétny příčné i fléten zobcových a souborů jsem vychovala řadu dobrých amatérů i těch, kteří se hudbě věnují profesionálně, ať už absolvovali konzervatoře či vyšší typy hudebních škol. V poslední době je to Michaela Koudelková, která letos ukončí studium zobc. fléten na vysoké hud. škole v Krakově, či Jan Vávra, který zahajuje studium příčné flétny na JAMU v Brně.
  Jsem šťastná, když mohu napsat, že koníček se stal mým povoláním a stále mě naplňuje radostí.