Marešová Eva v současné době MD

Obor: 
Hudební
Klavír

BcA. Eva Marešová (Kratochvílová)  v současné době na mateřské dovolené

Hru na klavír studovala na brněnské konzervatoři pod vedením MgA. Alice Rajnohové, Ph.D. Během studia konzervatoře se zúčastnila několika soutěží. V roce 2006 obsadila 2. místo Mozartovské klavírní soutěže posluchačů konzervatoří. V letech 2011 – 2014 studovala klavírní hru na Katedře klavírní interpretace Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pod vedením doc. Vladimíry Slávikové. Nyní se věnuje pedagogické činnosti a korepeticím na Základní umělecké škole v Boskovicích.