Matušková (Libichová) Eva v současné době na MD

Obor: 
Hudební
Kytara

Hru na klasickou kytaru vystudovala ve třídě prof. Petra Saidla a prof. Anny Hronové na Konzervatoři Pardubice. Je absolventkou Masarykovy univerzity (Ústav hudební vědy, Učitelství estetické výchovy pro střední školy). Sólově vystupovala na vernisážích či v rámci programů městských knihoven (Blanensko, Boskovicko, Letovicko). V letech 2011-2012 působila v Bohemian Guitar Orchestra. Spolupracovala s Divadlem historie v pohybu Exulis (hra na kytaru, zpěv, divadlo). Vystupovala s divadelní skupinou DŽEM Theatre jako hudební doprovod improvizovaného představení či s komorním orchestrem Extrémní smyčce na společném koncertě s Jiřím Stivínem. Účastnila se republikových i mezinárodních seminářů týkajících se výuky hudební výchovy a dále také Kytarového festivalu Mikulov. Absolvovala mistrovské třídy u významných pedagogů a hráčů na kytaru jako je například Zoran Dukič (HRV), Johannes Monno (D), Thomas Offerman (D) nebo Andrew York (USA). V současné době vyučuje na ZUŠ Boskovice v menším rozsahu a je na rodičovské dovolené.