Matušková Stanislava

Obor: 
Hudební
Violoncello, klávesy

Stanislava Matušková studovala v letech 1986 - 1992  hru na violoncello na brněnské konzervatoři ve třídě pofesora M. Zichy. Po ukončení Konzervatoře spolupracovala se Symfonickým orchestrem Studio Brno do roku 1993 a vyučovala hru na violoncello v ZUŠ Blansko a ZUŠ Boskovice. Absolvala kurzy u prof. Jozefa Podhoranského, Renaty Strašrybkové, Václava  Horáka a dalších předních violoncellistů. Byla členkou uměleckého seskuúení Colegium camerale v letech 1990 - 1995, členkou Komorního orchestru města Blanska. I v součastnosti je aktivní hráčkou na violoncello - spoluprácuje se  Santini strink orchestra, Kantila Křtiny, Virtuosi di Mikulov a dalšími.

Vychovala řadu kvalitních muzikantů a hráčů na violoncello, kteří se aktivně zapojují do uměleckého života v regionu, jsou členy orchestrů jako například KOMB, Symfonický orchestr Masarykovy univerzity v Brně atd. Nejen kalsickou hudbou se prezentují její žáci, někteří se věnují hudbě populární. Své žáky vede k lásce k hudbě a orientaci v ní.