Pál Michaela

Obor: 
Literárně - dramatický/ Hudební
divadelní improvizace, přednes/ Akordeon/ Kytara

 Vystudovala Gymnázium v Blansku. Po té hned nastoupila jako vyučující na ZUŠ Boskovice.V roce 1998 byla přijata na DAMU v Praze, katedru výchovné dramatiky. Tu dostudovala v roce 2005. Po celou dobu až do teď se aktivně účastní různých vzdělávacích seminářů a vyučuje na ZUŠ v Boskovicích, kde od června roku 2014 nastoupila do funkce zástupce ředitele školy. Z této funkce na vlastní žádost k 1. září  2018 odstoupila. V Boskovicích z vlastní iniciativy založila tým improvizačního divadla LÍ.SK.Y(I). Na katedře inkluzívní pedagogika na MU v Brně vystudovala bakalářský obor speciální pedagogika - komunikační techniky, který dokončila v roce 2022.