Romašova Olga

Obor: 
Hudební
Klavír, HN, komorní hra

Narodila se ve městě Dnipropetrovsk (Ukrajina).

Studovala v oborech „Hudební teorie“ a „Klavír“ na Dnipropetrovské hudební akademii jména M. I. Glinky, následně pokračovala ve studiu na Oděsské státní hudební akademii jména A. V. Neždanové v oboru "Hudební věda".
Během studia na hudební akademii se uplatnila jako sólistka a členka různých komorních souborů.
V roce 2009 se přestěhovala do České republiky. V roce 2014 započala pedagogickou činnost na ZUŠ Boskovice, kde působí jako učitelka hry na klavír a hudební nauku tak, jak v předchozích letech na Ukrajině.
Svoje vědomosti a dovednosti rozšiřovala v Metodickém Centru na Janáčkové akademii, které absolvovala v letech 2019-2021. V současné době prohlubuje své znalosti v oboru Klavírní pedagogika na JAMU v Brně, kde získávám mnohé znalosti a inspirace pro výuku klavírní hry dětí od předškolního věku až po dospělé zájemce, poznává historické i nové notové materiály a učební pomůcky, navštěvuje přednášky dalších doplňujících předmětů.
Příležitostně vystupuje jako klavírní doprovod na vernisážích a jiných kulturních akcích.

Hudba ji velice naplňuje a ráda předává získané zkušenosti svým žákům.