Tomášková Martina

Obor: 
Hudební
Klavír

Základy klavírní hry získala na Základní umělecké škole v Boskovicích. V dalším hudebním vzdělání pokračovala na Konzervatoři Evangelické akademii v Kroměříži pod vedením MgA. Ivo Meisla, poté přestoupila na Konzervatoř Brno, kde studovala u Mgr. Evy Horákové. Studium ukončila absolutoriem v roce 2009.

Dále studovala na JAMU v Brně - studijní obor: klavírní pedagogika u doc. Daniely Velebové, kde získala titul BcA.

Pedagogicky působí na ZUŠ Boskovice a Velké Opatovice. Během své pedagogické činnosti absolvuje v rámci dalšího vzdělávání odborné kurzy a semináře.