Vybíhalová Jana

Obor: 
Hudební
Akordeon

Narodila se 22.června 1948 ve Zlíně . V 10 letech se začala učit hrát na akordeon u uč.L.Koryčana.Po roce přešla do třídy uč. Ant.Boreše.

Jako žákyně LŠU v Blansku školu úspěšně reprezentovala na soutěžích a vystoupeních.

Po maturitě na blanenské SVVŠ jsem byla přijata na Konzervatoř v Brně, kde jsem studovala hru na akordeon u prof.L.Koryčana, od 4.ročníku u prof.J.Tesaře a jako druhý obor od 2.ročníku hru na kytaru u prof.Tukače, potom u prof.Janíčka a poslední 2 roky u prof.Hrubého.

Ještě během studií nastoupila jako učitelka akordeonu na LŠU v Blansku.

Se svými žáky se účastnila soutěží a reprezentovala školu na mnoha vystoupeních, zejména se třemi akordeonovými soubory, které v té době vedla.

Od r. 1988 na ZUŠ v Blansku vykonávala funkci zástupce ředitele. V r.1990 na vlastní žádost odešla na ZUŠ ve Svitávce a po dvou letech, kdy tehdejší ředitel Zdeněk Jindra úspěšně vykonal konkurz na ředitele ZUŠ v Boskovicích, přestoupila na ZUŠ v Boskovicích jako učitelka hry na akordeon zůstala až do odchodu do důchodu v r.2006. Její žáci se umísťovali na předních místech v krajských kolech soutěží ZUŠ a reprezentovali školu v sólové, komorní i souborové hře na mnoha vystoupeních. Akordeonovou třídu předala své žákyni Martině Náhlíkové – Gužíkové.

Po jejím nástupu na mateřskou dovolenou se vrátila a působí zde dodnes.

Několik jejich žáků se akordeonu věnuje profesionálně, někteří hrají v amatérských souborech.