Zachovalová Gabriela

Obor: 
Hudební
Housle

Hře na housle se věnuje od šesti let. Tři roky navštěvovala LŠU Blansko, dál pokračovala ve výuce u profesora Stanislava Tomáška v Brně.

Brněnskou Konzervatoř studovala v letech 1984-1990. První rok u prof. Pavla Kyncla, dál pod vedením Mgr. Jiřího Novotného. Po absolutoriu  nastoupila v září 1990 na ZUŠ Blansko jako učitelka hry na housle, (komorní hra, klavír, klávesy, hudební nauka, pěvecký sbor) kde působí dosud.

Na LŠU Boskovice učila hru na housle krátce již v roce 1988. Roku 2012 nastoupila jako učitelka PHV a HN, od roku 2015 vyučuje hru na housle a klávesy, (komorní hru.)
Působila v mnoha hudebních seskupeních, hudebním souboru  Collegium camerale, přes 10 let byla primáškou Rájecké cimbálové muziky Koliba. Účinkovala na vzdělávacích koncertech pro děti mateřských a základních škol.
V současnosti hraje v komorním orchestru Musica Nova.