Akordeonový soubor

Akordeonový soubor působí na ZUŠ Boskovice od roku 1994 pod vedením uč. Jany Vybíhalové.
Do souborové nebo komorní hry jsou zařazováni žáci od 4. ročníku 1. stupně.
Akordeonový soubor se účastní dle potřeby všech školních i mimoškolních akcí.
Pravidelně se také zúčastňoval všech soutěží ZUŠ v komorní a souborové hře akordeonů a v krajských kolech obsazoval přední místa.

Ve školním roce 2020/ 2021 působí na ZUŠ soubor mladších žáků pod vedením uč. Martiny Gužíkové a Akordeonové trio žáků 2. stupně pod vedením uč. Jany Vybíhalové.