Akordeonový soubor

Akordeonový soubor působí na ZUŠ Boskovice od roku 1994 pod vedením uč. Jany Vybíhalové.
Ve školním roce 2020/2021 se po mateřské dovolené vrátila paní učitelka Martina Gužíková, která výuku Akordeonového souboru po paní učitelce J. Vybíhalové převzala.
Do souborové nebo komorní hry jsou zařazováni žáci od 4. ročníku 1. stupně.
Akordeonový soubor se účastní dle potřeby všech školních i mimoškolních akcí.
Pravidelně se také zúčastňoval všech soutěží ZUŠ v komorní a souborové hře akordeonů a v krajských kolech obsazoval přední místa.