Orchestr školy

Orchestr ZUŠ Boskovice

Orchestr ZUŠ Boskovice má mezi místními soubory nezastupitelné místo a dlouholetou tradici. Od školního roku 2018/19 jej vede Jiří Gužík, který je zároveň tvůrce hudebních aranží. Ty jsou vytvářeny s ohledem na proměnlivé obsazení orchestru. Repertoár se skládá z populárních, swingových a filmových melodií. Vzhledem k historii města Boskovice mají v repertoáru zvláštní postavení také židovské melodie.

 

Naší hlavní motivací je postupný umělecký růst celého souboru i jednotlivých členů a radost ze sdílení hudebního výkonu se svými kolegy. Snahou je udržet nadšení u mladých hudebníků tak, aby je hudba provázela i po dokončení studia na ZUŠ a dále je inspirovala k aktivnímu hraní na nástroj.

Orchestr každoročně vystupuje v rámci velkého školního Vánočního koncertu nebo Závěrečného koncertu na konci školního roku.

Ve školním roce 2022/23 orchestr navázal úzkou spolupráci se komorním souborem Smiling String Orchestra ze ZUŠ Střezina v Hradci-Králové (absolutní vítěz  ústředního kola komorních souborů ZUŠ). Společně uskutečnili koncerty jak v boskovické Sokolovně, tak i v Kongresovém centru v Hradci.