Orchestr školy

Orchestr ZUŠ Boskovice

Žáci mají možnost stát se součástí orchestru školy, jenž má mezi místními soubory nezastupitelné místo a dlouholetou tradici. Od školního roku 2018/19 jej vede Jiří Gužík za významné pomoci dalších pedagogů - Jaroslava Různara (sekce bicích nástrojů) a Heleny Kocůrkové (sekce smyčcových nástrojů).

Repertoár orchestru je složen z rozličných žánrů, dominují mu především filmové a jazzové melodie. Skladby jsou vybírány s ohledem na to, aby se členové seznámili se základními principy souborové hry (orientace v notovém partu, hraní podle dirigenta, poslouchání se navzájem). Tomu je podřízen i styl hudebních úprav.

Orchestr každoročně vystupuje v rámci velkého školního Vánočního koncertu nebo Závěrečného koncertu na konci školního roku, z mimoškolních akcí pak jako pravidelný účastník festivalu ITAB - Ticho nechcem. Školní rok 2019/20 byl ve znamení příprav na soutěž orchestrů základních uměleckých škol, která však byla z důvodu epidemie zrušena.

V letošním roce 2020/21, nadále poznamenaném nejistotou z důvodu Covid-19, je orchestr nucen hledat alternativní podoby zkoušek. To obnáší mimo jiné domácí nácvik s využitím VIDEO partitur vytvořených v notačním programu a alespoň provizorní prezentaci za pomoci individuálních domácích záznamů propojených do jednoho hudebního celku.