Vedení školy

Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková organizace

zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Náměstí 9. května 951/7, 680 01 Boskovice
posta@zusboskovice.cz

516 452 250

IČO 00839680
účet 138 808 4435 / 2700 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

ID datové schránky: nghxkpu

Prosser Petr, DiS.

ředitel školy
reditel@zusboskovice.cz

725 865 157

Jiří Gužík, DiS.

statutární zástupce ředitele školy
guzik@zusboskovice.cz

724 561 691

Žemlová Božena

ekonomka
zemlova@zusboskovice.cz
725 865 088

Žemla Josef

školník
725 865 146

 

Pověřenec GDPR

Mgr. Jakub Hanák

 tel.: 770 606 081. 

e-mail: poverenec@lawya.cz