Hermannová Soňa

Obor: 
Hudební
Kytara
704085061

Pedagogická práce s dětmi i dospělými se stala její hlavní náplní pracovního

 života, která ji stále velmi těší. Od studií postupně začala vyučovat hru na kytaru na

 ZUŠ a praxí získávala zkušenosti.

 Upřednostňuje individuální přístup a výběr z pestré nabídky notového

 materiálu.  

       

 Vzdělání :

 1988-1994 Konzervatoř Brno

  Obor: Hra na kytaru

  Pedagog: Marie Hovorková

 

  Pracovní zkušenosti :

 - 2000-2014 ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno (Palackého tř. 70)

 - Kurzy v rámci vzdělávacího programu MŠMT ČR

 - Korepetice žáků školy

 - Základy hry na elektrofonickou kytaru, improvizace ((pedagog Ota Pinkner - K-studio)

 - 2017  ZUŠ Blansko, Zámek 3 (dosud)

 - 2020 ZUŠ Boskovice