Dechaři na Svitavském Komoření bodovali

10. 5. 2023

10. května 2023 se uskutečnil 3. ROČNÍK Svitavského Komoření, což je celostátní soutěžní přehlídka komorních souborů, kterou organizuje Základní umělecká škola Svitavy ve spolupráci s městem Svitavy. Projekt si klade za cíl rozvíjet umělecký talent jedinců.

Nástrojové složení souborů, které se účastní je bez omezení a může být i v kombinaci se zpěvem.

Z naší školy se zúčastnilo hornové duo a trio složené z žáků ze třídy pana učitele Radovana Hlaváčka.

Obě uskupení se umístila ve ZLATÉM PÁSMU a hornové duo navíc získalo ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY ZA MIMOŘÁDNÉ PROVEDENÍ.

SOUTĚŽÍCÍM I PANU UČITELI PATŘÍ VELKÁ GRATULACE!